Presentasjon

Ekrheim Elconsult a.s utfører rådgivende ingeniørtjenester innen:

 • Elkraftanlegg
 • Tele og automatisering
 • Reservekraft
 • Heis og andre transportanlegg
 • Brannsikring

Ekrheim Elconsult a.s utfører ytelser for:

 • Prosjektering
 • Kontrahering
 • Produksjonsoppfølging
 • Prosjektvurdering
 • Forvaltning, drift og vedlikehold
 • Energiøkonomisering
 • Teknisk byggeledelse
 • Teknisk sluttkontroll og testingden er

Daglig leder og kontaktperson er Henrik Ekrheim. Firmaet er et AS og ble etablert i 1980.