Kompetanse og arbeidsområder

Ekrheim Elconsult a.s har lang erfaring fra prosjektering av forskjellige byggkategorier.

Vi arbeider med forskjellige databaser, tegneprogram AutoCAD, Revit, G-prog, Solibri, Febdok og Ms Office.

Ekrheim Elconsult a.s utfører rådgivende ingeniørtjenester i elektroteknikk og tekniskbyggeledelse med dekning innen følgende;

Fagområder


 • Strømforsyningsanlegg
 • Reservekraftanlegg
 • Avbruddsfri strømforsyning
 • Belysningsanlegg
 • Varmeanlegg
 • Driftstekniske anlegg, byggovervåkning
 • Telefonanlegg
 • Interntelefonanlegg
 • Presonsøkeranlegg
 • Brannvarslingsanlegg
 • Signalanlegg
 • Tidsanlegg
 • Innbrudds- og adgangskontrollanlegg
 • Lyd- og bildeanlegg
 • Antenneanlegg
 • Bedriftskommunikasjonsanlegg (datakabelanlegg)
 • Heis- og andre transportanlegg
 • ENØK

Arbeidsområde


 • Forretnings- og administrasjonsbygg
 • Offentlige og sosiale bygg
 • Undervisningsbygg
 • Barnehager
 • Hoteller
 • Sykehjem og omsorgsboliger
 • Kirkebygg
 • Industribygg
 • Boliger